Rozmiar: 1925 bajtów

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009

Statut

1 procent

1 procent

Galeria

Galeria

Pilecki

Dla prasy

Aktualności

KontaktPowrót


1) Stowarzyszenie Dolnośląska Inicjatywa Historyczna
ul. Racławicka 36/38 m.5
53-146 Wrocław
data dokonania wpisu: 20.02.2002
nr KRS 851/02/820
Regon 932784684
Zarząd:
Prezes: Wojciech Myślecki, ul. Śniegockiego 29, Wrocław
Wiceprezes: Marek Lesiński, ul. Kleczkowska 42 m. 7, Wrocław
Sekretarz: Damian Wittchen, ul. Racławicka 36/38 m.5, Wrocław

2) Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

1. Szerzenie i propagowanie wiedzy z zakresu historii Dolnego Śląska
2. Poprawa stanu świadomości historycznej społeczeństwa
3. Doradztwo i porady z dziedziny historii i heraldyki
4. Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych.


Działalność naukowa i oświatowa:

a) tworzenie i prowadzenie szkół wyższych
b) tworzenie pracowni internetowych


Dobroczynność:

a) ustanawianie stypendiów dla dzieci i młodzieży zainteresowanej wiedzy historyczną,
b) pomoc socjalna niesiona członkom Stowarzyszenia oraz pracownikom naukowym

– Odbudowa i rozbudowa historycznych obiektów sakralnych na terenie Dolnego Śląska oraz organizowanie pielgrzymek do ośrodków kultu religijnego.
– Wspieranie członków Stowarzyszenia i pracowników naukowych w podejmowaniu i prowadzeniu działalności naukowej, historycznej i archiwistycznej w formie finansowej, kapitałowej i doradczej.
– Działalność pożytku publicznego jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspieranie i propagowanie naukowych inicjatyw lokalnych w zakresie historii Dolnego Śląska i archiwistyki.
2. Tworzenie Spółek prawa handlowego działających na potrzeby Stowarzyszenia i realizujących jego cele.
3. Współpracę z organami i instytucjami samorządów lokalnych, powiatowych i wojewódzkich oraz administracji rządowej.
4. Wypowiadanie się co do już wydanych aktów prawnych oraz wnioskowanie do ciał ustawodawczych o uwzględnienie celów Stowarzyszenia – głównie pomocy w ratowaniu pamiątek historii i regionu – w nowo projektowanych aktach prawnych.
5. Informowanie instytucji i organów ustawodawczych o problemach tak Stowarzyszenia, jak tez środowisk społecznych, na rzecz których Stowarzyszenie działa.
6. Organizację sympozjów, kursów oraz szkoleń.
7. Tworzenie, prowadzenie i wspieranie szkolnictwa wyższego.
8. Otwieranie regionalnych punktów doradczych i heraldycznych.
9. Współpracę z ośrodkami naukowymi oraz prowadzenie własnych prac badawczych.
10. Organizację, utworzenie i prowadzenia Dolnośląskiego Archiwum historii regionu.
11. Prowadzenie działalności wydawniczej.
12. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody umożliwią realizację wyznaczonych statutem Stowarzyszenia celów.


3) Statut organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy dnia 12.04.2005 roku.


A. W roku 2009 działania Stowarzyszenia kontynuowaliśmy projekt dotyczący upowszechniania wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.
W ramach projektu zorganizowano:

– Pokaz wystawy plenerowej związanej z życiem i dokonaniami rotmistrza Witolda Pileckiego. Miasta, w których była eksponowana wystawa: Krzyżowa, Mikołów, Radom, Szczecin, Koszalin. Lista zainteresowanych miast jest na bieżąco uzupełniana wraz z rezerwacją terminu.
– Dolnośląska Inicjatywa Historyczna wraz z IPN przygotowały prezentację albumu „Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948”, która odbyła się 20 lutego 2009 r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. W spotkaniu wziął udział syn rotmistrza – Andrzej Pilecki.
Szczególnymi gośćmi byli także świadkowie historii: Tadeusz Sobolewicz – były więzień KL Auschwitz oraz płk Jerzy Woźniak – Prezes Honorowy Światowego Związku Żołnierzy AK.
Elementem spotkania była również część dyskusyjna, którą poprowadził dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – prof. Włodzimierz Suleja.
„Nazwijmy ich po imieniu” – projekt realizowany wspólnie z Fundacją Żołnierzy Wyklętych. Nazwijmy ich po imieniu” – akcja Fundacji „Żołnierzy Wyklętych” i Dolnośląskiej Inicjatywy Historycznej – Wrocław, 25 maja 2009
W dniu 25 maja 2009 r. w miastach w Polsce i za granicą odbyły się uroczystości w ramach projektu „Nazwijmy ich po imieniu” organizowanego przez Fundację „Żołnierzy Wyklętych” i Dolnośląską Inicjatywę Historyczną. Celem akcji jest upamiętnienie wszystkich tych, którzy – podobnie jak rotmistrz Witold Pilecki – nigdy nie porzucili marzeń o wolności i nie wahali się zaryzykować życia, aby wystąpić przeciw nieludzkiemu systemowi.
W projekcie wzięły udział m.in. miasta: Wrocław, Szczecin, Londyn, Berlin, Wilno, Łódź, Zawiercie, Goerlitz, Piła, Warszawa. Data realizacji projektu miała charakter symboliczny – 25 maja minęła 61. rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego – „ochotnika do Auschwitz”. W każdym z miast uroczystości rozpoczęły się w tym samym momencie: o godz. 21.30, o której rozstrzelano rotmistrza Pileckiego.
Inicjatorzy akcji chcą przypomnieć sylwetkę rotmistrza Witolda Pileckiego, ale także m.in.:
Szmula Zygelbojma, który 12 maja 1943 roku, w Londynie, popełnił samobójstwo w proteście przeciw obojętności aliantów wobec Holocaustu,
Wilma Hosenfelda – Niemca, który pomagał Polakom i Żydom, zamordowanego przez Sowietów.
Thoma Arnautoiu – partyzant rumuński stracony w 1959 r.,
Raoula Wallenberga, który uratował przed zagładą 30 tys. Żydów węgierskich, zginął w Gułagu.
Wszystkie te postacie zostały zaprezentowane w filmie przygotowanym przez Fundację „Żołnierzy Wyklętych”, który został pokazany na wrocławskim Rynku.


B. Jubileusz Opozycyjnych Stacji Radiowych
Wraz z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” oraz Regionem Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” podjęliśmy się organizacji uroczystości:
wmurowanie tablicy pamiątkowej przy ul. świdnickiej 5 oraz organizacji konferencji o opozycyjnych rozgłośniach we Wrocławiu, która odbyła się w Auli ZNiO. Konferencji towarzyszyło uroczyste wręczenie odznaczeń przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Gośćmi Honorowymi Jubileuszu byli wielce zasłużeni dla ruchu podziemnego radia lat osiemdziesiątych Państwo Zofia i Zbigniew Romaszewscy.


C. Obchody 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego we Wrocławiu
W dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 2009 r. członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Festung Breslau” w przebraniach Powstańców Warszawskich rozdawali na wrocławskim Rynku „Biuletyn Informacyjny”- gazetkę współcześnie zaprojektowaną na wzór okupacyjnej prasy podziemnej. Biuletyny rozdano w ilości 4 000 egzemplarzy.
29 lipca 2009 r. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przyjął Powstańców Warszawskich ( mieszkańców Wrocławia ), ich rodziny i zaproszonych gości w sali sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia. Po uroczystym spotkaniu zaproszeni goście i znaczna grupa Powstańców wraz z Prezydentem udała się na ul. Długą w celu zwiedzenia zabytkowego ceglanego kanału.

1 sierpnia 2009 r. około godziny 14.00 na ul. Świdnickiej Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Festung Breslau” rozpoczęła budowę powstańczej barykady. Grupa ok. 20 osób w bardzo wiernych przebraniach Powstańców tworzyła umocnienia obronne z autentycznych rekwizytów. Wśród eksponatów nie zabrakło przedmiotów codziennego użytku, a nawet replik broni wykorzystywanej podczas walk powstańczych.
– O godzinie 17.00 – podobnie jak w całej Polsce – w mieście zawyły syreny i minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. Następnie dokonano uroczystego otwarcia przygotowanej przez Dolnośląską Inicjatywę Historyczną wystawy pn. „Powstańcy Warszawscy – dziś Wrocławianie”. Na ekspozycję złożyła się rura imitująca kanał, taki przez jakie przedzierano się w czasie walk powstańczych. Wewnątrz kanału umieszczono 24 tablice informujące o przebiegu powstania, natomiast na zewnątrz znalazło się 14 plansz przybliżających indywidualne historie powstańców warszawskich, którzy po wojnie na stałe osiedlili się we Wrocławiu. Wystawa była dostępna dla zwiedzających we Wrocławiu od 1 sierpnia do 18 września 2009 r. Od 18 września 2009 r. wystawa była eksponowana w Zawierciu. Została ona wypożyczona nieodpłatnie.
– Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Prezes Zarządu DiH – Wojciech Myślecki – podkreślając znaczenie i rolę Powstania Warszawskiego dla współczesnych Polaków. W imieniu powstańców do zgromadzonych przemawiali: Jarosław Grabiński – ps. „Wojtek” oraz płk Maria Grabowska. Podzielili się swoimi wspomnieniami z okresu walk i codziennego życia w walczącej Warszawie.
– Kolejnym elementem uroczystości na ul. Świdnickiej był spektakl „Powstańcze piosenki” przygotowany przez solistów z grupy „Impresja” pod kierunkiem Haliny Bednarek. Następnie wspólnie z publicznością młodzież zaśpiewała znane i lubiane „Zakazane piosenki”.
– Podczas uroczystości na ul. Świdnickiej widzom i przechodniom rozdawano ulotki IPN i Muzeum Powstania Warszawskiego, przypominające o rocznicy Powstania, śpiewniki powstańcze, a także przedruki Biuletynu Informacyjnego AK.
– O godz. 18.30 w Kościele Garnizonowym odbyła się Msza Święta w intencji poległych Powstańców.
– Uroczystości zakończono pokazem filmów archiwalnych z Powstania Warszawskiego, który rozpoczął się o godz. 22.00 na wrocławskim Rynku w ramach festiwalu „Era Nowe Horyzonty”.


D. 70. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz agresji ZSRR na Polskę
1 września 2009 r. na budynku Banku Zachodniego we Wrocławiu został zawieszony okolicznościowy wielkoformatowy baner, oddający symbolikę sowiecko – niemieckiego dokonania na Polsce IV rozbioru we wrześniu 1939 r. Projekt zyskał bardzo dobrą ocenę Instytutu Pamięci Narodowej, któremu promował edukacyjne strony: www.1września1939.pl oraz www.17wrzesnia1939.pl.
17 września 2009 r. wspólnie z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego, Stowarzyszenie DIH zorganizowało obchody 70. rocznicy napaści ZSRR na Polskę.
W ramach Obchodów odbyły się:

– otwarcie wystawy plenerowej „Oswobożdienje” – uroczystego otwarcia dokonali dr Jerzy Woźniak Przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oraz Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia – pan Jarosław Broda.
– inscenizacja historyczna „Brześć 1939- wymiana jeńców polskich pomiędzy wojskami Armii Czerwonej i wojskami Wermachtu” wśród widzów, których określić można na ok. 300 osób znaleźli się kombatanci oraz Prezydent Wrocławia, pan Rafał Dutkiewicz
– Apel Poległych
– plenerowy pokaz filmów dokumentalnych na wrocławskim rynku (Grzegorz Braun – „Marsz Wyzwolicieli", Edvīns Šnore – „The Soviet Story", Grzegorz Braun – „Defilada zwycięzców).


E. Konferencja popularnonaukowa „Dlaczego powinno powstać Muzeum Kresów?”
5 listopada 2009 roku w Auli Politechniki Wrocławskiej zorganizowano wspólnie z wrocławskim Klubem Frondy konferencję poświęconą potrzebie powstania Muzeum Kresów Wschodnich we Wrocławiu. W konferencji wzięli udział jako prelegenci: prof. Julian Winnicki, pisarz, publicysta Stanisław Srokowski, reżyser Maciej Wojciechowski – moderatorem konferencji był prof. Andrzej Wiszniewski.
Ze względów zdrowotnych w ostatnim dniu odwołał swój udział ks.Tadeusz Iakowicz-Zaleski.
Patronat honorowy nad konferencją objął kpt. Czesław E. Blicharski- badacz dziejów Tarnopola i historii Kresów Wschodnich, ostatni żyjący w Polsce żołnierz – lotnik legendarnego Dywizjonu 300 oraz eurodeputowany prof. Ryszard Legutko.
Na zakończenie konferencji odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Było sobie miasteczko” w reżyserii Macieja Wojciechowskiego.


F. 91. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
W związku z 91. rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę, Dolnośląska Inicjatywa Historyczna po raz drugi włączyła się w organizowane we Wrocławiu uroczyste obchody.

– Nawiązując do tradycji z okresu międzywojnia postanowiliśmy zachęcić dzieci i młodzież do bardziej uroczystego i bezpośredniego przeżywania święta. Z myślą o udekorowaniu okien w dniu 11. Listopada, przygotowaliśmy 15. 000 plakatów rocznicowych. Plakaty rozdane zostały poprzez parafie i szkoły, które odpowiedziały na nasz apel.
– Poza plakatami zadbaliśmy o okolicznościowy baner o wymiarach 10X20m, który powieszony na budynku Banku Zachodniego WBK przy wrocławskim Rynku uświetni Paradę Niepodległości i uroczystości organizowane przez władze miasta i województwa.


4) W 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało przychody w sumie: 252 663,47 zł

  – przychody statutowe w sumie (wynik finansowy z 2008 r.) 53 646,74 zł
 – przychody statutowe (1% podatku na rzecz OPP) 1.936,10 zł
 – przychody statutowe (darowizny) 3.550,00 zł
 – odpłatna działalność statutowa 191.906,55 zł
 – pozostałe przychody operacyjne 1.624,08 zł
 – przychody finansowe 0,00 zł

5) Informacje o strukturze kosztów
Na realizację celów statutowych Stowarzyszenie w 2009 r. przeznaczyło 150.049,27 zł.
Koszty administracyjne wyniosły: 20.898,36 zł,
z tego:

  – zużycie materiałów i energii – 1 713,85 zł
 – usługi obce – 5 422,18 zł
 – podatki i opłaty – 12 643,00 zł
 – pozostałe>koszty – 1 119,33 zł
 Pozostałe koszty operacyjne, na które składają się zaokrąglenia, wyniosły 1,20 zł
 Razem: 170 948,83 zł
Sprawozdanie merytoryczne              Informacja dodatkowa              Rachunek wyników
 

 

STOWARZYSZENIE DOLNOŚLĄSKA INICJATYWA HISTORYCZNA

ul. Racławicka 36/38 m. 5  

53-146 Wrocław

tel. 071 332 33 06; 0500 290 640

NIP 899-24-44-217

Regon 932784684

nr konta Bank Zachodni WBK 031090 2398 0000 0001 0027 3860