Rozmiar: 1925 bajtów

O Fundacji „QINGLONG”

Statut

1 procent

1 procent

Galeria

Galeria

Pilecki

Dla prasy

Aktualności

KontaktPowrót

Fundacja "QINGLONG imienia Danuty Kohlberger-Nowickiej" otrzymała z dniem 14.02.2006 roku status organizacji pożytku publicznego i została wpisane w rejestrze KRS pod numerem 0000250262.

Głównym celem powołanej Fundacji jest upowszechnianie znajomości historii, sztuki, kultury i techniki Chin i Dalekiego Wschodu, a w szczególności:

1. Gromadzenie, wzbogacanie i udostępnianie zbiorów kultury materialnej i duchowej na terenie miasta Wrocławia.

2. Rozwój wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej, w szczególności wiążących się z upowszechnianiem wiedzy o kulturze i sztuce Starożytnych Chin i Dalekiego Wschodu.

3. Utworzenie we Wrocławiu Ośrodka (Centrum) Sztuki Starożytnych Chin i Dalekiego Wschodu i stworzenie miejsca stałej ekspozycji i udostępniania kolekcji imienia Danuty Kohlberger-Nowickiej "Qinglong" ("Niebiański Smok"), będącej zbiorem brązów, ceramiki, rzeźby i malarstwa Starożytnych Chin i Dalekiego Wschodu.

Ekspozycja Kolekcji będzie miała przede wszystkim charakter i przeznaczenie edukacyjne, wprowadzając zwiedzającego, szczególnie młodego, w bogactwo historii, tradycji, specyfiki i różnorodności kultury społeczeństw Dalekiego Wschodu.

4. Zapewnienie integralności zbiorów Kolekcji Qinglong, której rdzeniem są przedmioty (dzieła sztuki) z okresu starożytnych Chin od XVI w. p.Ch. do XIV w. n.e. (tj. okres dynastii Shang do dynastii Yuan) oraz przedmioty z okresu XIV - pocz. XX w. (tj. okres dynastii Ming i Qing). Fundacja ma dbać o to, aby kolekcja była rozszerzana, nie uległa uszczupleniu, rozproszeniu i aby była eksponowana w całości.

5. Działalność pożytku publicznego jest wyłączną działalnością Fundacji.


8.12.2006 roku odbył się wernisaż wystawy „4000 LAT SZTUKI STAROŻYTNYCH CHIN I DALEKIEGO WSCHODU” prezentującej fragment Kolekcji Qinglong.

Wystawa w Sali Rycerskiej Ratusza we Wrocławiu trwała od grudnia 2006 do maja 2007.

Planowane jest podpisanie umowy pomiędzy Fundacją a Muzeum Miejskim we Wrocławiu w celu publicznego udostępnienia tej unikalnej w Polsce Kolekcji i mającej wartość porównywalną z najlepszymi tego typu kolekcjami w Europie i zorganizowania jej stałej ekspozycji w Muzeum.

Intencją Fundacji jest również związanie na trwałe Kolekcji Qinglong z Wrocławiem.

Polecamy do poczytania wstęp do katalogu wydanego z okazji Wystawy "4000 lat sztuki …" w Ratuszu autorstwa prof. Romualda Nowickiego kolekcjonera, fundatora i Kustosza Kolekcji Qinglong.


Prezes Zarządu:
Dominika Arendt-Wittchen
Kontakt: 071 332 33 06
500 290 640
qinglong@wp.pl
Sprawozdanie merytoryczne              Informacja dodatkowa              Rachunek wyników
 

 

STOWARZYSZENIE DOLNOŚLĄSKA INICJATYWA HISTORYCZNA

ul. Racławicka 36/38 m. 5  

53-146 Wrocław

tel. 071 332 33 06; 0500 290 640

NIP 899-24-44-217

Regon 932784684

nr konta Bank Zachodni WBK 031090 2398 0000 0001 0027 3860