Rozmiar: 1925 bajtów

Do członków i sympatyków Stowarzyszenia

Statut

1 procent

1 procent

Galeria

Galeria

Pilecki

Dla prasy

Aktualności

KontaktPowrót

Wrocław, 26 lutego  2008


Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie działalności Stowarzyszenia „Dolnośląska Inicjatywa Historyczna” z siedzibą we Wrocławiu, które posiada status organizacji pożytku publicznego i zostało wpisane w rejestrze KRS pod numerem 00 000 92932 poz.3. Apelujemy szczególnie o przekazanie na naszą rzecz 1% odpisu od podatku dochodowego, co jest obecnie łatwe, proste od strony proceduralnej wystarczy po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja. W naszym przypadku wystarczy wpisać Dolnośląska Inicjatywa Historyczna i nr KRS 0000092932.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Całość środków Stowarzyszenia jest i będzie kierowane na cele statutowe.

 

W roku 2007 działania Stowarzyszenia były skierowane na dofinansowanie oraz koncepcyjne i organizacyjne wsparcie obchodów 25-lecia  powstania „Solidarności Walczącej”.

Stowarzyszenie wzięło na siebie całość działań i operacji związanych z finansową strona obchodów, w tym pozyskanie i rozliczenie dotacji i umów sponsorskich, przygotowanie wniosków na przedsięwzięcia dofinansowywane z funduszy instytucji publicznych i rozliczenie całości finansów w Urzędzie Skarbowym, który ocenił, że całość rozliczenia jest sumienna i rzetelna.

 

Pozwalamy sobie przedstawić przebieg wydarzeń:

  Obchody rozpoczęły  się  14 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu z udziałem Marszałka Sejmu RP Ludwika Dorna, Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

  W dniach 14-15 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz  16-17 czerwca w Ossolineum we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja „Wolni   i Solidarni”, współorganizowana przez IPN w części warszawskiej i Kolegium Europy Wschodniej w części wrocławskiej – poświęcona „Solidarności Walczącej” i ruchom antykomunistycznym w Europie Wschodniej.
W konferencji udział wzięli m.in.: W. Bartoszewski, W. Bukowski i A. Milinkiewicz.

15 czerwca Prezydent RP Lech Kaczyński, który nad obchodami objął patronat honorowy, przyjął uczestników obchodów w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie połączone było z nadaniem odznaczeń 70 osobowej grupie najbardziej zasłużonych działaczy SW.

– Wrocławską część obchodów otworzył w Ratuszu Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, wśród których był były Premier Rządu RP Jan Krzysztof Bielecki.

16-17 czerwca  odbyły się otwarte imprezy dla mieszkańców Wrocławia na Rynku: inscenizacja manifestacji solidarnościowej  na pl. Wolności oraz specjalny koncert  w reżyserii Wojciech Kościelniaka pt. „Zegar” w Teatrze Polskim.

– Wieczorem 16 czerwca uczestnicy obchodów (około 1000 osób) spotkali się na  zamkniętym spotkaniu rocznicowym w ogrodach hotelu „Wodnik” we  Wrocławiu.

– W niedzielę 17 czerwca  z okazji 25 rocznicy powstania  „Solidarności Walczącej” mszę św. – z udziałem władz państwowych i samorządowych w Kościele Garnizonowym – odprawił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

 Obchody we Wrocławiu zakończył 17 czerwca, całodzienny  koncert  na Wyspie Słodowej „wRock for Freedom – Wolni i Solidarni”, w którym uczestniczyło ok. 5000 osób.

W obchodach oraz konferencjach udział wzięło wielu gości zagranicznych, w szczególności byli i obecni opozycjoniści  z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Estonii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu i Kazachstanu.

– Obchodom towarzyszyły wystawy plenerowe zorganizowane przez IPN w Warszawie i we Wrocławiu, wystawa znaczków w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, które licznie odwiedzane były przez mieszkańców i turystów.

wystawa „25 lat Solidarności Wałczącej” w pełni finansowana i organizowana przez DIH była pokazywana w  Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Muzeum Miejskim we Wrocławiu, a później w Brzegu, Lubinie, Opolu i Głogowie.

Specjalnym akcentem na zakończenie obchodów  była zorganizowana  24 czerwca debata na Zamku Książ w Wałbrzychu pn. „Spór o Rzeczpospolitą Solidarną”, nawiązująca do deklaracji ideowej „Solidarności Walczącej”

Udział w debacie wzięli: Kornel Morawiecki, Jarosław Gowin, Zdzisław Krasnodębski,  Marek Migalski, Bronisław Wildstein.

 

DIH sfinansował również w całości nakręcenia filmu dokumentalnego na 25-lecie SW oraz reportażu filmowego obchodów 25-lecia SW.

 

W 2008 roku planujemy organizację Obchodów 60 Rocznicy Śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Na czele Komitetu Honorowego Obchodów stanął  Wicemarszałek Senatu RP dr Zbigniew Romaszewski.

Proponowany ramowy program Obchodów:

1. Zaprojektowanie i wykonanie objazdowej  wystawy związanej z życiem i dokonaniami Rotmistrza Pileckiego.

2. Organizacja konferencji naukowej lub publicznej, otwartej debaty w Warszawie.

3. Uroczysty koncert okolicznościowy we Wrocławiu

4. Umieszczenie wielkoformatowego bilbordu na gmachu więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

5. Napisanie scenariusza filmu dokumentalnego o Rotmistrzu Pileckim (14.02.2008 podpisaliśmy umowę z Włodzimierzem Kuligowskim o zamówienie scenariusza filmu dokumentalnego o roboczym tytule „Rotmistrz Witold Pilecki”).


Zamierzamy również podjąć lub zainspirować działania:

1. Powtórzenie przez TVP spektaklu teatru telewizji „Śmierć Rotmistrza Pileckiego” w reżyserii Ryszarda Bugajskiego, z dyskusją przed lub po projekcji z udziałem Marszałka Zbigniewa Romaszewskiego i Prezesa IPN Janusza Kurtyki.

2. Uzyskanie środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub zależnych odeń instytucji na sfinansowanie realizacji filmu opartego na scenariuszu filmu (pkt 5 programu Obchodów)

3. Zainspirowanie środków masowego przekazu do poruszenia i przypomnienia idei wolności wynikającej bezpośrednio z życia i śmierci Rotmistrza Pileckiego.

4. Przeprowadzenia akcji nadawania imienia Rotmistrza Pileckiego  ulicom lub placom w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu.

Zarząd będzie również współdziałać z Instytutem Pamięci Narodowej oraz przygotuje i wystąpi z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie wyżej wymienionych projektów.

 

Licząc na Państwa życzliwość z góry składamy podziękowania

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                        Dr Wojciech Myślecki
Sprawozdanie merytoryczne              Informacja dodatkowa              Rachunek wyników
 

 

STOWARZYSZENIE DOLNOŚLĄSKA INICJATYWA HISTORYCZNA

ul. Racławicka 36/38 m. 5  

53-146 Wrocław

tel. 071 332 33 06; 0500 290 640

NIP 899-24-44-217

Regon 932784684

nr konta Bank Zachodni WBK 031090 2398 0000 0001 0027 3860